14c9e5e7-a0fd-476e-8d78-0eda671c63a4png        Podnik nájdete cestou na farské schody k Trenčianskemu hradu.